Wednesday, September 1, 2010

S.O.S IN ROMANIA VA FI O NOUA REVOLUTIE ! UN ULTIM RAPORT CIA !

RAPORTUL CIA
PREVEDE O NOUA REVOLUTIE IN ROMANIA

Romania continues to be one of the poorest countries in the EU. The international crisis causes a rapid worsening of conditions. The Romanian political elite concentrate, above all, on more centralisation of power. A weak civil society desperately struggles to be heard
Chaos and a feeling of impending catastrophe characterise Romania’s current political and social situation. The global crisis has brought the worst times for Romanians since the dark days following the 1989 Revolution, when resources were scarce and a fearful, uncertain people, desperate for leadership, saw a new political elite emerge.
The economic recession that began in late 2008 evokes memories of the late 1990s. Today, continuing layoffs result in rapidly growing unemployment. Around a million people (or 10% of the labour force) are currently without a job.


Most macroeconomic indicators keep worsening and people are increasingly dissatisfied with their slumping living standard. On 22 April, roughly 80% of the teachers across the country participated in, or expressed solidarity with, one of the largest protests organised by their guild.
Indeed, the rising poverty or attempts for marginalising of democracy could cause the civil society to eventually rebel against its rulers. Rebellion because of poverty would express a primal struggle for survival; revolt against rulers would demonstrate a political maturity seen in Bulgaria in 1997, in Hungary in 2006, and even in Moldova, in 2009. Unfortunately, an uprising seems the only workable scenario for Romania today.
Many believe these conditions could cause an “explosion of the mamaliga”, an allusion to the traditional Romanian dish polenta, left boiling too long on fire, meaning a nationwide uprising of the people pushed to the limit of survival.
Indeed, the rising poverty or attempts for marginalising of democracy could cause the civil society to eventually rebel against its rulers. Rebellion because of poverty would express a primal struggle for survival; revolt against rulers would demonstrate a political maturity seen in Bulgaria in 1997, in Hungary in 2006, and even in Moldova, in 2009. An uprising seems the only workable scenario for Romania today.

TRADUCERE .
România continuă să fie una dintre cele mai sărace ţări din UE. Criza internaţională provoacă o deteriorare rapidă a condiţiilor. Elita politică românească concentrat, mai presus de toate, pe mai mult de centralizarea puterii. O societate civilă slabă lupta cu disperare pentru a fi auzita.
Haos şi un sentiment de catastrofă iminentă caracterizează România de actuala situaţie politică şi socială. Criza globală a adus cele mai grave ori pentru românii din zilele întunecate de la Revolutia din 1989, atunci când resursele au fost limitate şi un fricos, oamenii nesigur, disperat de conducere, a văzut o nouă elită politică emerge.
Recesiunii economice care a început la sfârşitul anului 2008 evocă amintiri de la sfârşitul anilor 1990. Astăzi, disponibilizări continuă duce la creşterea rapidă a şomajului. Aproximativ un milion de oameni (sau 10% din forţa de muncă) sunt în prezent, fără un loc de muncă.
Cei mai mulţi indicatori macroeconomici păstreze agravarea si oamenii sunt tot mai nemultumiti de nivelul de trai in scadere. La 22 aprilie, aproximativ 80% din cadrele didactice din întreaga ţară au participat la, sau exprimat solidaritatea cu, una dintre cele mai mari proteste organizate de breasla lor.
Într-adevăr, sărăcia în creştere sau tentative de marginalizare a democraţiei ar putea cauza societăţii civile în cele din urmă să se revolte împotriva conducătorilor acesteia. Rebeliunea din cauza sărăciei s-ar exprima o luptă pentru supravieţuire primara; revoltă împotriva conducătorilor ar demonstra o maturitate politică văzută în Bulgaria în 1997, în Ungaria în 2006, şi chiar şi în Moldova, în 2009. Din păcate, o revoltă pare scenariu doar fezabil pentru România de astăzi.
Mulţi cred că aceste condiţii ar putea provoca o explozie "de mamaliga", o aluzie la mamaliga traditionala antena români, a plecat de fierbere prea mult timp pe foc, ceea ce înseamnă o revoltă la nivel national al poporului împins la limita de supravieţuire.
Într-adevăr, sărăcia în creştere sau tentative de marginalizare a democraţiei ar putea cauza societăţii civile în cele din urmă să se revolte împotriva conducătorilor acesteia. Rebeliunea din cauza sărăciei s-ar exprima o luptă pentru supravieţuire primara; revoltă împotriva conducătorilor ar demonstra o maturitate politică văzută în Bulgaria în 1997, în Ungaria în 2006, şi chiar şi în Moldova, în 2009. O revoltă pare scenariu doar fezabil pentru România de astăzi.


No comments: